Begeleiding van je begaafde kind

Sensable biedt als facilitator diverse activiteiten aan voor ouders van HB kinderen. Peers4Parents is een netwerk van betrokken professionals met ruime ervaring en expertise in het begeleiden van begaafde kinderen en (jong) volwassenen. Geïnspireerd door het wetenschappelijk gefundeerde inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van begaafde kinderen, staat de begeleiding van de emotionele ontwikkeling van begaafde kinderen centraal.

Activiteiten

Vanuit Peers4Parents wordt onder andere een intensief Peers4Parents Programma geboden van 8-10 bijeenkomsten met een vaste groep van maximaal 16 ouders. Hierbij ligt de nadruk op het uitwisselen van ervaringen tussen ouders onderling. Op deze bijeenkomsten bereiden ouders zichzelf inhoudelijk voor met aangereikte literatuur en andere informatiebronnen. Doel is om ouders door middel van begeleide gespreksgroepen (door 2 facilitators per groep) te laten ervaren hoe zij vanuit hun eigen kracht van betekenis kunnen zijn bij de emotionele begeleiding van hun begaafde kind.

Thema avonden

De thema-avonden worden gegeven in de vorm van interactieve lezingen of workshops. Hierbij staat informatieverstrekking over een specifiek thema centraal. Ouders kunnen hierin herkenning en aanknopingspunten vinden en hebben de gelegenheid andere ouders te ontmoeten.

Samenwerken

We werken graag samen met anderen zoals de GGD, CJG en samenwerkingsverbanden (SWV PO/VO).
Voor alle activiteiten geldt dat we op verzoek in overleg een activiteit kunnen bieden op locatie. Wil je dus graag iets organiseren voor ouders van begaafde kinderen en wil je daarbij gebruik maken van onze expertise en ervaring als de Peers4Parents facilitators? Neem dan contact met ons op en licht toe wat je graag zou willen en in welke plaats/regio.

Meer weten?

Wat is SENG?
SENG staat voor Supporting the Emotional Needs of the Gifted. In 1981 richtte de Amerikaanse psycholoog James T. Webb de stichting op naar aanleiding van de zelfmoord van een 17-jarige begaafde jongen in Michigan (VS). Naar aanleiding hiervan benaderden de ouders Webb met de vraag waar er gezinsondersteuning geboden werd met aandacht voor de sociale en emotionele behoeften van begaafde jongeren. Sindsdien zet SENG zich in de VS in om families en gemeenschappen te versterken in de ondersteuning van begaafde en getalenteerde individuen om hen te helpen hun doelen te bereiken. Dit betreft zowel doelen op intellectueel gebied als op fysiek, emotioneel, sociaal en spiritueel gebied.

Het programma is nu vertaald naar de behoeftes van Nederlandse ouders en heet Peers4Parents.

Kijk voor meer uitleg het filmpje
Sensable Coaching
Contactgegevens
Telefoon+31 (6) 46 05 31 71
E-mailinfo@sensable.eu
Adres Cadier en Keer
 nabij Maastricht
Kvk 62384627
IBAN NL42 RABO 0301 7913 25
 
Openingstijden
Maandag19.00-21.30
Dinsdag19.00-21.30
Woensdag19.00-21.30
Donderdag19.00-21.30
Vrijdag9.00-17.00
Zaterdag9.00-12.30
ZondagGesloten
Overige