Diagnostiek bij vermoedens van begaafde capaciteiten

De eerste vraag die ik als orthopedagoog aan ouders stel wanneer ze vragen of ik onderzoek doe naar hoogbegaafdheid, is:

WAAROM ZOU JE ONDERZOEK WILLEN LATEN DOEN?

Omdat het onderzoek een belasting voor het kind is, vind ik het belangrijk dat er een duidelijke reden aan ten grondslag mag liggen van de vraag. Op deze manier weet je dan als ouder wat je kunt verwachten, ook van een eventuele uitslag en wat de mogelijkheden zijn op het moment dat je de resultaten van een onderzoek teruggekoppeld krijgt.

Wat wil je weten?

Waar ben je als ouder benieuwd naar?

Tijdens het uitgebreide onderzoek wordt gekeken naar diverse ontwikkelingsgebieden:

* Functieontwikkeling:
-intelligentie
-concentratie
-creativiteit
-leerstijlen
-executieve functies

*Sociale ontwikkeling

*Persoonlijkheidsontwikkeling

Voor alle 3 de deelaspecten zijn diverse onderzoeksinstrumenten beschikbaar, die allen variëren in tijdsduur, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid.

Zo'n uitgebreid onderzoek beslaat minimaal 3 dagdelen, afhankelijk van de vraag.
(oa. anamnese, observatie, testdiagnostiek, gestructureerde interviews met ouders/school etc).
De duur is ook afhankelijk van de diagnosticus die bepaalde hypotheses wilt toetsen middels beschikbare (en vaak ook voorkeurs) onderzoeks-intrumenten.

Daarnaast zijn er de genormeerde testen. Het begrip 'genormeerd' zegt het al: bij oa intelligentie-testen gaat de norm uit van het gemiddelde.

En juist de kinderen met bijzondere capaciteiten zijn NIET GEMIDDELD, waardoor de 95% betrouwbaarheidsinterval bij een hogere score (of een zeer lage score) 'vreemd' begint te doen. Juist omdat er minder kinderen binnen de normgroep deze hoge scores behalen.

Zo kan het dus zijn dat je op een herhalings IQ-onderzoek na 2 jaar met hetzelfde onderzoeksinstrument (los van de her-testeffecten) de leerling ineens beduidend lager kan scoren in vergelijking met de resultaten van eerder onderzoek met hetzelfde onderzoeksmiddel.

Daarom: een test is maar een test, een moment-opname, in een 1-op-1 (klinische)setting, die gestandaardiseerd volgens protocol wordt afgenomen; geen ruimte biedt voor doorvragen, binnen de tijd moet worden afgenomen; het eerste antwoord telt; geen rekening houdt met 'moeilijk denkende mensen'.

Een IQ-test is daarom van weinig waarde als deze niet wordt gecombineerd met andere onderzoeksinstrumenten.
Sensable Coaching
Contactgegevens
Telefoon+31 (6) 46 05 31 71
E-mailinfo@sensable.eu
Adres Cadier en Keer
 nabij Maastricht
Kvk 62384627
IBAN NL42 RABO 0301 7913 25
 
Openingstijden
Maandag19.00-21.30
Dinsdag19.00-21.30
Woensdag19.00-21.30
Donderdag19.00-21.30
Vrijdag9.00-17.00
Zaterdag9.00-12.30
ZondagGesloten
Overige